Eladsok

Megjelent publikációk összesítése:
könyvfejezetek száma: 24
tudományos közlemények száma 15
impakt faktor száma: 12,114
idézhetabsztraktok száma: 5
impakt faktor száma: 2,709
összes impakt faktor száma: 14,823
jelents nemzetközi eladások: 9
jelents hazai eladások: 7
Jelentsebb nemzetközi eladás/poszter:
Extralobare Lungensequestration im rechten Oberlappen (eladás) 4. Erfurter Kinderchirurgentag, Erfurt, Germany, 1996.
Experimentelle Daten über die Antireflux-Klappen der Roux-Y-Anastomosen, die bei Kasaischen Operationen gebraucht werden. (eladás) 7th Danube Symposium on Pediatric Surgery, Visegrád, Hungary, 2001.
Efficacy of different antireflux techniques in preventing cholangitis in bilary atresia using animal model(eladás) 5 th International Paediatric Surgical Research, Graz, Austria, 2002.
Antireflux Effectivity of Various Porto-enterostomas (poszter) 37-th Congress of the European Society for Surgical Research
The danger of intraoperative anterograde canulation of the ureter in infancy. (eladás) Medical Seminars: Children’s Hospital Philadelphia, Pediatric Urology Course, Salzburg, Austria, 2003.
Tiermodell für den Vergleich der Antireflux-Effektivität der verschiedenen hepatischen Portoenterostomien für Gallengangatresie. (eladás) 27th Seminar of the Austrian Society for Surgical Research, Gosau, Austria, 2003.
New hypothesis on the pathogenesis of ileocecal intussusception (eladás) Congress of European Pediatric Surgical Association, Maastricht, Holland, 2006.
Histochemical classification of the myenteric neurons-how reliable is it? (eladás) Annual Congress of British Association of Paediatris Surgeons, Stockholm, Sweden, 2006.
Correlation of Enteric Nitrergic neuronal cell counts with the duration of incubation period in NADPH-dhistochemistry. (eladás) 19th International Symposium of Paediatric Surgical Research, Florence, Italy, 2006.
(eladás) Medical Seminars: Children’s Hospital Philadelphia, Pediatric Gastroenterology Course, Salzburg, Austria, 2003.
Jelentsebb hazai eladás:
Tüdsequestratio a jobb fels tüdlebenyben Gyermeksebészeti Symposium, Göd, 1995
Myositis ossificans gyermekkori esete Gyermeksebészeti Symposium, Gyr, 1997.
Hepatoblastoma in szokatlan lokalizációban Gyermeksebészeti Symposium, Pécs, 1998.
Obstipatio és bélmotilitási zavarok Nagyerdei Gyermekgyógyászati Esték, Debrecen, 2000.
Különböz porto-enterostomak hatékonysága A Magyar Kísérletes Sebészeti Társaság XIII. Kongresszusa, Pécs, 2001.
Intrauterin sebészet napjainkban Nagyerdei Gyermekgyógyászati Esték, Debrecen, 2001.
Különböz porto-enterostomak in vivo vizsgálata kutyákban Gyermeksebészeti Symposium, Nyíregyháza, 2002.