gyermeksebész

Dr. Cserni Tamás
Ph.D., Med.Habil.


medic primar de chirurgie pediatrică
+36 70 940-7841
info@gyermeksebesz.hu
4400 Nyíregyháza, Szt. István 68.


magyar   angol   orosz
Tematică
Chirurgie viscerală Chirurgie neonatală Chirurgie pediatrică minim invazivă Despicătura de buză superioară. Fisura palatină (Cheilognatopalatoschisis) Urologie pediatrică

Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!

 

ATREZIA INTESTINULUI SUBȚIRE

Definiție
    Atrezia intestinului subțire exprimă starea de necomunicare a unui segment intestinal, dezvoltând lipsa totală a passage-ului.
Epidemiologie
      În literatura de specialitate nu există date precise legate de incidența bolii, aproximativ 1: 6-8000 nașteri.
Clasificare
* În funcție de localizare: atrezie duodenală, jejunală, ileală, foarte rar atrezia intestinului gros.
Atrezia duodenală și anală, datorită etiopatogenezei diferite, este prelucrată în alte capitole.
* În funcție de aspectul macroscopic distingem:
1. Atrezie membranoasă
2. Atrezie unică: două funduri de sac unite printr-un cordon fibros
3. Atrezie unică: două funduri de sac cu absența cordonului fibros
4. Atrezie multiplă
5. Formă specială cu localizare ileală: „apple peel”, unde vascularizația segmentului intestinal distal este asigurată de  A. colica media, în loc de A. ileocolica. Segmentul intestinal se răsucește în formă de spirală în jurul vasului.
Etiopatogeneză
    Din punctul de vedere al etiologiei distingem:

1. Atrezia duodenală, care este consecința defectului de dezvoltare a mezodermului. Datorită faptului, că apare în perioada precoce a dezvoltării embrionare, frecvent asociează și alte malformații.
2. Atrezia altor segmente intestinale, care apar în perioada dezvoltării fetale, datorită unor tulburări de circulație (obstrucție vasculară, volvulus), astfel segmentul intestinal afectat necrotizează și ulterior se resoarbe. Prezența meconiului bilios in segmentul intestinal distal susține această ipoteză.
Experimentele efectuate pe animale au demonstrat, că după ligaturarea vaselor mesenteriale în perioada intrauterină se dezvoltă atrezia intestinală la pui.
Anamneză, simptomatologie
    Polihidramnios: prezența atreziei intestinale provoacă tulburări în absorbția lichidului amniotic (cu cât localizarea defectului este mai proximală, atât simptomele sunt mai evidente). În caz de suspiciunea unui polihidramnios este indicată nașterea într-un centru medical, care beneficiează de secție de chirurgie pediatrică.
Examenul clinic
    Tabloul clinic este caracteristic unui ileus. Vărsături, reziduu gastric în cantitate mare, abdomen meteoristic, absența eliminării meconiului. Dacă localizarea defectului este proximal, simptomele se dezvoltă foarte precoce.
Abdomenul meteoristic este caracteristic atreziei segmentelor distale. Dacă vărsăturile sunt bilioase atrezia este localizată sub papila lui Vater. Absența eliminării de meconiu nu este un semn caracteristic. Nu este exclus ca meconiul eliminat (o cantitate mult redusă) să conțină bilă. Excreția bilei este produsă și prin peretele intestinal.
Metode de diagnostic
      Inapetența, abdomenul meteoristic, zgomote intestinale caracteristice unui ileus, peristaltica vizibilă ridică suspiciunea atreziei intestinale și este indicat efectuarea unei radiografi abdominale pe gol.
Sunt prezente nivele hidroaerice, iar din segmnetele intestinale distale gazele sunt absente.
Diagnostic diferențial
* Ileus meconial: pe radiografia abdominală nivelele hidroaerice lipsesc sau sunt minime, aspect de „soap bubble”
* Boala Hirschprung: după efectuarea tușeului rectal se elimină o cantitate mare de aer și meconiu, nivelele hidroaerice sunt prezente la nivelul colonului (excepție: aganglionoza totala a colonului).
Complicații
* Dezechilibru hidroelectrolitic
* Perforația intestinală
Obiective terapeutice
    Ileusul este o urgență chirurgicală relativă, momentul operator este stabilită în funcție de starea generală a copilului. Nu este necesar efectuarea tratamentului chirurgical în momentul stabilirii diagnosticului.
Tratamentul chirurgical
    Incizie: laparotomie oblică, supraombilicală dreaptă. Obiectivul este reconstrucția intestinului prin efectuarea unei anastomoze primare eficiente și conservarea unui segment intestinal cât mai lung.
    O problemă majoră constituie diferența de diametru dintre segmentul intestinal proximal și distal. Se folosesc mai multe technici chirurgicale:
1. Rezecția segmentului intestinal proximal dilatat (presupune rezecția unui segment intestinal mai lung)
2. Anastomoza end to back  după metoda lui „Denis-Brown”: anastomoza este efectuată prin sutura segmentului intestinal proximal la fața antimesenterială, laterală a segmentului intestinal distal.
3. Tehnica „tayloring”: excizia unui triunghi din segmentul intestinal proximal dilatat, astfel obținem o scădere în diametru.
4. Drenaj prin apendicostomie (folosită în cazul atreziei ileale)

Complicații
    Insuficiența anastomozei: apare după 4-5 zile postoperator
    Stenoză la nivelul anastomozei
    Strangulare
Follow up
    Sonda nasogastrică este îndepărtată în a 4-a zi postoperator (în caz dacă nu sunt complicații imediate). Reluarea tardivă a passageului apare pe fondul tulburărilor de motilitate asociate atreziei intestinale.