gyermeksebész

Dr. Cserni Tamás
Ph.D., Med.Habil.


medic primar de chirurgie pediatrică
+36 70 940-7841
info@gyermeksebesz.hu
4400 Nyíregyháza, Szt. István 68.


magyar   angol   orosz
Tematică
Chirurgie viscerală Chirurgie neonatală Chirurgie pediatrică minim invazivă Despicătura de buză superioară. Fisura palatină (Cheilognatopalatoschisis) Urologie pediatrică

Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!

CHIRURGIA PEDIATRICĂ MINIM INVAZIVĂ

Chirurgia minim invazivă presupune cea mai mică traumă posibilă pentru pacient: incizie minimă, cu cicatrice postoperatorie aproape invisibilă, durere minimă la nivelul plăgii postoperatorii, reducerea timpului necesar vindecării, rezultate estetice bune.

Impunerea laparoscopiei, o metodă chirurgicală revoluționară, – mai ales la începutul anilor 90 – în chirurgia adultului s-a datorat colecistectomiei. Datorită dezvoltării chirurgiei laparoscopice și a instrumentarului necesar, în zilele noastre, avem posibilitatea de a trata prin abord laparoscopic și alte afecțiuni chirurgicale:refluxul gastroesofagian, rezecția intestinală, prostatectomie.

În chirurgia pediatrică laparoscopia este o tehnică rar folosită. Unul dintre motive este numărul mic al cazurilor diagnosticate cu litiază biliară. Un alt factor este lipsa aparaturii necesare specifice vârstei, de exemplu, introducerea în cavitatea abdominală a unui trocar de dimensiune necorespunzătoare vârstei se poate solda cu leziuni grave.

Concomitent echipamentul și instrumentarul sofisticat au cunoscut dezvoltări și perfecționări continue, ce presupune răspândirea metodei laparoscopice și în chirurgia pediatrică.

În centrul nostru tehnica laparoscopică este folosită pentru tratamentul următoarelor afecțiuni:

Apendicectomia laparoscopică

Incizia de 10 mm, prin care se introduce instrumentarul necesar, este efectuată la nivelul ombilicului. Prin disecția minimă a ombilicului – fără să introducem un trocar ascuțit – camera video și primul instrument sunt introduse în cavitatea abadominală. Celelalte instrumente necesare sunt introduse sub strictul ghidaj al minicamerei video, printr două incizii de dimensiunea de 5 mm, efectuate suprapubian. Lungimea totală a inciziilor efectuate este de 20 de mm, din care jumătatea efectuată la nivelul ombilicului este invizibil. Prin metoda chirurgicală clasică lungimea inciziei este de 10 cm. Un alt avantaj al metodei laparoscopice se datorează prezenței minicamerei cu ajutorul căruia este posibil examinarea în întregime a cavității abdominale.

Experiența noastră arată, că pacienții tratați prin metoda minim invazivă au prezentat dureri minime la nivelul plăgii, iar durata perioadei de recuperare a fost mai scurtă și numărul zilelor de spitalizare s-a redus. Dehiscența și suprainfectarea plăgii postoperatorii nu a fost descrisă. Diferența dintre durata apendicectomiei clasice și cea laparoscopică este de câteva minute. Această diferență se modifică în funcție de experiența echipei operatorii. (Imaginea 1.- 6.)

Tratamentul laparoscopic al testicolului migrant

În caz în care testicolul nu este palpabil în regiunea inghinală – cel mai probabil este situat în cavitatea abdominală – efectuarea laparoscopiei este obligatorie. Rezultatele obținute prin metoda laparoscopică, mai ales în cazurile în care afecțiunea este bilaterală, sunt mai bune, decât prin laparotomie exploratorie. Prezența testicolului migrant bilateral ridică suspiciunea de intersexualitate.

În lipsa aparaturii necesare abordul chirurgical a fost inghinal, iar dacă testicolul nu se situa la nivelul canalului inghinal și se suspiciona prezența lui în cavitatea abdominală s-a efectuat laparotomia exploratorie. Îndepărtarea chirurgicală a testicolului este metoda de prevenire a transformării maligne a formațiunii.

În unele cazuri prin metoda laparoscopică testicolul este readus în scrot, fără să fie necesar efectuarea unei incizii inghinale. (Imaginea 7). Prin tehnica minim invazivă mobilizarea vaselor testiculare este mult mai ușoară. În cazul în care readucerea testicolului în scrot nu este posibil într-o singură ședință se foloște tehnica lui Fowler-Stephen, prin care vasele testiculare sunt ligaturate, iar vascularizația testicolului este asigurat de către vasele colaterale.

Tratamentul laparoscopic al varicocelului

Sunt cunoscute mai multe metode, rezultatele diferitelor tehnici chirurgicale sunt asemănătoare. Fiecare chirurg pediatru are metoda lui preferată.

Printre avantajul tratamentului chirurgical minim invazivă se numără faptul, că este posibil rezolvarea bilaterală a afecțiunii într-o singură ședință. Durata intervenției este scurtă, se efectuează exălorarea cavității abdominale. Liagtura arterei și a venei testiculare este ușor de efectuat. (Imaginea 9.)

Tratamentul laparoscopic al incontinenței și a constipației cronice

Exteriorizarea apendicelui dă posibilitatea introducerii unui cateter în intestinul gros, fără a provoca durere intensă pacientului. Efectuarea clismelor și îndepărtarea materiilor fecale este posibil prin acest cateter. Această intervenție este ușor de efectuat prin metoda laparoscopică.

Tratamentul laparoscopic al refluxului gastroesofagian

Prin metoda laparoscopică efectuarea funduplicației este simplu, evităm laparotomia și prezența unei cicatrici postoperatori lungi, urâte. Datorită minicamerei video imaginea intraabdominală este mult mai detaliată, iar datorită instrumetraul sofisticat manevrele sunt mult mai precise.

Colecistectomia laparoscopică

Incidența litiazei biliare este scăzută în perioda copilăriei. Dizolvarea calculilor prin tratament medicamnetos este puțin efecient, afecțiunea are indicația de îndepărtarea chirurgicală a veziculei biliare. Ca și la adulți colecistectomia laparoscopică are multe avantaje și la copil. Instrumentarul trebuie adaptat vârstei, iar specialistul trebuie să fie bine pregătit.

Dezinvaginația laparoscopică

Tratamentul invaginației intestinale la 80% dintre cazuri este nonchirurgicală (dezinvaginare pneumatică, hidrostatică), însă sunt cazuri în care intervenția chirurgicală este inevitabilă.

Metoda chirurgicală clasică: abord printr-o incizie supraombilicală, oblică.

Metoda laparoscopică presupune efectuarea de 3 incizii de dimensiunea de 5 mm. (Imagine) Segmentul intestinal telescopat în colon se trage (Imaginea 10., video). Această manevră este contraindicată în cazul metodei chirurgicale clasice.

Rezolvarea laparoscopică, dacă segmentul intestinal este necrozat, este greu, riscul de a leza segmentele intestinale din regiune este mare. Dacă simptomatologia nu este acută tratamentul prin intervenție laparoscopică este discutabil.

Pe filmul atașat doresc să prezint cazul unui pacient, la care simptomatologia a debutat în urmă cu 18 ore înaintea interveției, dar la care dezinvaginația laparoscopică a fost cu succes. S-a practicat și apendicectomia în acelaș ședință. Durata intervenției: 40 de minute.

De menționat faptul, că în cazul abordului deschis invaginația se poate rezolva spontan sub efectul anasteziei generale (relaxare musculară) sau la atingerea segmentului intestinal afectat. În aceste situații este benefic, dacă am optat la metoda laparoscopică.

Tratamentul laparoscopic al herniei inghinale

Metodele folosite pentru cura herniei inghinale sunt diferite la copil și la adult. La copil lungimea canalului inghinal este scurt, tratamentul herniei poate fi efectuat fără disecția acestuia prin abord inghinal, incizie scurtă. Durata intervenției este de câteva minute, nu necesită implantarea unei proteze. Acestea sunt motivele pentru care tratamentul herniei inghinale la copil, prin metoda laparoscopică, este rar folosită.

Prin explorare laparoscopică putem exclude prezența herniei controlaterale. (Imaginea 11.)

Injectarea de Deflux prin tehnica endoscopică (STING)

Tratamentul refluxului vezicoureteral este complex. Lângă tratamentul conservator, chimioprofilaxie cronică, în cazurile mai grave este necesar tratamentul de corecție a joncțiunii uretero-vezicale.

Rata de succes a abordului chirurgical deschis este mare, însă rezultă în epuizarea rezervelor organizmului. Materiale necesare: cateter vezical, tub de dren, uretersin. Spitalizare și repaus fizic de lungă durată.

Metoda endoscopică: tratamentul minim invaziv a VUR. Principiul metodei este injectarea unei substanțe neresorbabile la nivelul orificiului ureteral. Avantajul metodei este, că nu necesită deschiderea cavității abdominale și vezicii urinare. Minicamera video este introdusă în vezica urinară prin uretră. (Imaginea 12.) Subsatnța injectată comprimă orificiul ureteral. (Deflux video 13.) Complicațiile sunt minime, rata de succes a intervenției este de 85%. În caz în care VUR nu este rezolvat într-o singură ședință, reintervenția nu este contraindicată. Chiar și în caz de reintervenție efectuarea endoscopiei este benefic.

Am avut ocazia să particip la un schimb de experiențe în Dublin, la clinica condusă de către Prof. Dr. Puri. Timp de 2 ani toate VUR au fost tratate prin metoda endoscopică.

minimalinvasiv
1. minimalinvasiv
2. minimalinvasiv
3. minimalinvasiv
4. minimalinvasiv
5. minimalinvasiv
6. minimalinvasiv
7. minimalinvasiv
8. minimalinvasiv
9. minimalinvasiv
10. minimalinvasiv
11. minimalinvasiv
12. minimalinvasiv
13.