Közlemények

Megjelent publikációk összesítése:
könyvfejezetek száma: 24
tudományos közlemények száma 15
impakt faktor száma: 12,114
idézhetőabsztraktok száma: 5
impakt faktor száma: 2,709
összes impakt faktor száma: 14,823
jelentős nemzetközi előadások: 9
jelentős hazai előadások: 7

Közlemények:

Lectoralt abstractok

Könyvfejezetek