Előadások

Megjelent publikációk összesítése:
könyvfejezetek száma: 24
tudományos közlemények száma 15
impakt faktor száma: 12,114
idézhetőabsztraktok száma: 5
impakt faktor száma: 2,709
összes impakt faktor száma: 14,823
jelentős nemzetközi előadások: 9
jelentős hazai előadások: 7
Jelentősebb nemzetközi előadás/poszter:
Extralobare Lungensequestration im rechten Oberlappen (előadás) 4. Erfurter Kinderchirurgentag, Erfurt, Germany, 1996.
Experimentelle Daten über die Antireflux-Klappen der Roux-Y-Anastomosen, die bei Kasaischen Operationen gebraucht werden. (előadás) 7th Danube Symposium on Pediatric Surgery, Visegrád, Hungary, 2001.
Efficacy of different antireflux techniques in preventing cholangitis in bilary atresia using animal model(előadás) 5 th International Paediatric Surgical Research, Graz, Austria, 2002.
Antireflux Effectivity of Various Porto-enterostomas (poszter) 37-th Congress of the European Society for Surgical Research
The danger of intraoperative anterograde canulation of the ureter in infancy. (előadás) Medical Seminars: Children’s Hospital Philadelphia, Pediatric Urology Course, Salzburg, Austria, 2003.
Tiermodell für den Vergleich der Antireflux-Effektivität der verschiedenen hepatischen Portoenterostomien für Gallengangatresie. (előadás) 27th Seminar of the Austrian Society for Surgical Research, Gosau, Austria, 2003.
New hypothesis on the pathogenesis of ileocecal intussusception (előadás) Congress of European Pediatric Surgical Association, Maastricht, Holland, 2006.
Histochemical classification of the myenteric neurons-how reliable is it? (előadás) Annual Congress of British Association of Paediatris Surgeons, Stockholm, Sweden, 2006.
Correlation of Enteric Nitrergic neuronal cell counts with the duration of incubation period in NADPH-dhistochemistry. (előadás) 19th International Symposium of Paediatric Surgical Research, Florence, Italy, 2006.
(előadás) Medical Seminars: Children’s Hospital Philadelphia, Pediatric Gastroenterology Course, Salzburg, Austria, 2003.
Jelentősebb hazai előadás:
Tüdősequestratio a jobb felső tüdőlebenyben Gyermeksebészeti Symposium, Göd, 1995
Myositis ossificans gyermekkori esete Gyermeksebészeti Symposium, Győr, 1997.
Hepatoblastoma in szokatlan lokalizációban Gyermeksebészeti Symposium, Pécs, 1998.
Obstipatio és bélmotilitási zavarok Nagyerdei Gyermekgyógyászati Esték, Debrecen, 2000.
Különböző porto-enterostomak hatékonysága A Magyar Kísérletes Sebészeti Társaság XIII. Kongresszusa, Pécs, 2001.
Intrauterin sebészet napjainkban Nagyerdei Gyermekgyógyászati Esték, Debrecen, 2001.
Különböző porto-enterostomak in vivo vizsgálata kutyákban Gyermeksebészeti Symposium, Nyíregyháza, 2002.