Curricullum Vitae

Személyes adatok:
Név: Dr. Cserni Tamás
Cím: E-mail: tcserni@yahoo.com
Telefonszám: 00(36)70/940-7841
Iskolai végzettség:
felsőfokú: Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Szeged, 1987-1993. Orvosi diploma: „summa cum laude”,
Szakképesítés:
Ph. D. fokozat: „Kísérletes és klinikai adatok az ileocoecalis junctio gyermeksebészeti vonatkozásaihoz” DE OEC 2007. summa cum laude” minősítéssel
Szakvizsgák: European Board of Paediatric Surgery Part Two Examination (2007) European Board of Paediatric Surgery Part One Examination (2007) Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Bizottság Gyermeksebész szakvizsga „kiválóan megfelelt” minősítéssel
Nyelvvizsgák:
Középfokú állami nyelvvizsga: Angol
Német
Orosz
Munkahelyek, beosztások:
egyetemi adjunktus
2007.09.01. - jelenleg is
egyetemi tanársegéd
2000. szeptember 1 - 2007.08.31.
DE OEC Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály
klinikai orvos
1997. október 1.-2000. augusztus 31.
DE OEC Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály
osztályos orvos
1993. szeptember 1.-1997. szeptember 30.
BAZ Megyei Kórház, Gyermekegészségügyi Központ, Gyermeksebészeti Osztály
Külföldi munkahelyek, beosztások:
Specialist registrar
2008.január.01.-2008.január.31.
Paediatric Surgical Department, John Radcliffe Hospital Oxford,United Kingdom
Registrar
2006. július 1. - 2006. december 31.
Paediatric Surgical Department Temple Street University Children’s Hospital Dublin, Ireland
Research Fellow
2006. január 1.-2006. június 30.
University College Dublin, Children’s Research Center, Ireland
Registrar
2005. január 1.-2005. december 31.
Paediatric Surgical Department National Children’s Hospital Tallaght, Dublin, Ireland
Oktatási tevékenység:
gyakorlatvezetés: V. éves ÁOK és TOK hallgatók gyakorlati oktatása gyermeksebészeti témakörben
diplomamunka témavezetés: Nafis Iqbal: Outcome of congenital diaphragmatic hernia int he Department of Paediatrics (2007) Zanubia Carim: Minimal Invasive Procedures in the Pediatric Surgery (2007)
diplomamunkák, TDK pályamunkák bírálata Ziv Beckerman: Cleft palate - Furlow's palatoplasty, comparative surgical technigues (2007) Chubaka Rubasha: Surgical treatment of gastroschisis int he Pediatric Clinic of Debrecen (2007) Sajtos Erika: Lép –autotransplantatumok életképességének hosszú távú vizsgálata beagle kutyákon (2007)
szakképzés: gyermeksebészeti szakorvosképzésben részvétel
Jelenlegi funkciók:
minőségbiztosítás felelőse: gyermeksebészet vonatkozásában
betegellátás: fekvőbeteg ellátás, műtői tevékenység, ügyeletvezetés, önálló gyermeksebészeti járóbeteg szakrendelés Ajak-szájpadhasadékos munkacsoport vezetése
Postgradualis képzés:
Salzburg Medical Seminars Pediatric Gastroenterology Children’s Hospital of Philadelphia Seminar 2007. Salzburg
Training in minimal access surgery European Institute of Telesurgery 2006. Strasbourg
SPR Training days Royal Manchester Children’s Hospital 2006. Manchester
Oxford Neonatal Surgery Course Official neonatal surgical course of the British Association of Paediatris Surgeons 2005. Oxford
Salzburg Medical Seminars-Pediatric Urology Children’s Hospital of Philadelphia Seminar 2003. Salzburg
Kamarai tagságok:
Magyar Orvosi Kamara Nyilvántartási szám:
General Medical Council (UK): Registration number:
Irish Medical Council: full registration Registration number:
Register of Medical Specialists of Ireland Certificate number:
Magyar Gyermeksebész Társaság tag
European Association of Paediatric Surgery tag
Tudományos érdeklődés:
kollaborációs munka:
Cseplesz lebeny szabad transplantatio Új nyelőcső resectio kidolgozása DE OEC Sebészeti Műtéttani Intézet
VEGF expresszio a gyermekkori szolid tumorokban Kinderchirurgie, Charite Campus Rudolf Wirchof, Berlin,
Enteralis idegrendszer és a bél motilitási problémái Vesico-ureteralis reflux pathogenesise University College Dublin, Children’s Research Center, Ireland
Megjelent publikációk összesítése:
könyvfejezetek száma: 24
tudományos közlemények száma 15
impakt faktor száma: 12,114
idézhetőabsztraktok száma: 5
impakt faktor száma: 2,709
összes impakt faktor száma: 14,823
jelentős nemzetközi előadások: 9
jelentős hazai előadások: 7
Jelentősebb nemzetközi előadás/poszter:
Extralobare Lungensequestration im rechten Oberlappen (előadás) 4. Erfurter Kinderchirurgentag, Erfurt, Germany, 1996.
Experimentelle Daten über die Antireflux-Klappen der Roux-Y-Anastomosen, die bei Kasaischen Operationen gebraucht werden. (előadás) 7th Danube Symposium on Pediatric Surgery, Visegrád, Hungary, 2001.
Efficacy of different antireflux techniques in preventing cholangitis in bilary atresia using animal model(előadás) 5 th International Paediatric Surgical Research, Graz, Austria, 2002.
Antireflux Effectivity of Various Porto-enterostomas (poszter) 37-th Congress of the European Society for Surgical Research
The danger of intraoperative anterograde canulation of the ureter in infancy. (előadás) Medical Seminars: Children’s Hospital Philadelphia, Pediatric Urology Course, Salzburg, Austria, 2003.
Tiermodell für den Vergleich der Antireflux-Effektivität der verschiedenen hepatischen Portoenterostomien für Gallengangatresie. (előadás) 27th Seminar of the Austrian Society for Surgical Research, Gosau, Austria, 2003.
New hypothesis on the pathogenesis of ileocecal intussusception (előadás) Congress of European Pediatric Surgical Association, Maastricht, Holland, 2006.
Histochemical classification of the myenteric neurons-how reliable is it? (előadás) Annual Congress of British Association of Paediatris Surgeons, Stockholm, Sweden, 2006.
Correlation of Enteric Nitrergic neuronal cell counts with the duration of incubation period in NADPH-dhistochemistry. (előadás) 19th International Symposium of Paediatric Surgical Research, Florence, Italy, 2006.
Late gastrointestinal complication of cystisc fibrosis (előadás) Medical Seminars: Children’s Hospital Philadelphia, Pediatric Gastroenterology Course, Salzburg, Austria, 2003.
Jelentősebb hazai előadás:
Tüdősequestratio a jobb felső tüdőlebenyben Gyermeksebészeti Symposium, Göd, 1995
Myositis ossificans gyermekkori esete Gyermeksebészeti Symposium, Győr, 1997.
Hepatoblastoma in szokatlan lokalizációban Gyermeksebészeti Symposium, Pécs, 1998.
Obstipatio és bélmotilitási zavarok Nagyerdei Gyermekgyógyászati Esték, Debrecen, 2000.
Különböző porto-enterostomak hatékonysága A Magyar Kísérletes Sebészeti Társaság XIII. Kongresszusa, Pécs, 2001.
Intrauterin sebészet napjainkban Nagyerdei Gyermekgyógyászati Esték, Debrecen, 2001.
Különböző porto-enterostomak in vivo vizsgálata kutyákban Gyermeksebészeti Symposium, Nyíregyháza, 2002.
Referenciák:
Prof. Dr.Balla György egyetemi tanár, klinikaigazgató DE OEC Gyermekklinika 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Tel: 06(52)414-992
Prof. Dr. Pintér András egyetemi tanár, osztályvezető Pécsi Tudományegyetem ÁOK Gyermeksebészeti Osztály 7623 Pécs, József A. u. 7. Tel: 06(72)535-900
Prof. Prem Puri intézetvezető Professor of Paediatric Surgery Our Lady’s Hospital for Sick Children Crumlin, Dublin 12, Ireland Tel: 00(35)31/409-6423

Debrecen, 2007.06.10.